Roundtable verschuiving Financial naar Business Control

Roundtable over de verschuiving financial/- naar business control?

De functie van controller verandert. Binnen organisaties zien we een verschuiving in behoefte, van de financial controller rol naar de business controller rol. De controller van vandaag kan zich niet meer beperken tot accurate financiële verslaglegging en cijfers. Om ‘in control’ te komen en te blijven is een andere benadering en werkwijze noodzakelijk.

Maar waarom is deze beweging noodzakelijk en hoe gaan organisaties daarmee om? Wat zijn de succes verhalen en waar liggen de uitdagingen wanneer je een dergelijk transitie wilt doorvoeren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de werving van de "nieuwe businesscontroller"? In het merendeel van de business control vacature omschrijvingen treffen we hedendaags bijvoorbeeld nog steeds veel financial activiteiten terug.

Over de verschuiving binnen organisaties richting steeds meer business control zullen we dan ook een Roundtable organiseren.

Voor-inschrijven

U kunt zich nu a voor-inschrijven voor deze Roundtable. Zodra de datum, locatie en het inhoudelijk programma bekend is, zal u worden geïnformeerd.

Doelgroep:

Financieel leidinggevenden van MKB+ of een corporate organisaties.

Wat kunt u verwachten?

• Inhoudelijk programma volgt later

Wanneer zal deze roundtable gehouden worden?

Deze MiF Roundtable zal in middag plaats vinden tussen 15.00 en 18.00 uur. De locatie, datum en gastspreker zijn nog niet bekend. Behoort u tot de doelgroep voor deze MiF-Roundtable sessie en wil graag uitgenodigd worden? Laat ons dat nu al weten middels een voorinschrijving.